Cøliaki antistoff (Anti-transglutaminase2 IgA, Anti-deamidert gliadin IgG, Endomysium-antistoff) v. 1.4, 06.09.2018

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass/eventuelt glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml serum

Prøvebehandling

Oppbevaring, temperatur, tid, fikseringsmiddel

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Indikasjon

Anbefales som første analyse ved mistanke om cøliaki

Kontroll av complianse (glutenfri kost)

Utføres

Hverdager

Referanseområde

Positiv >15 U/mL

Sterk positiv > 150 U/mL

Svarvurdering

Se Cøliaki Antistoffer, Haukeland.

Anti-tTG(vevstransglutaminase IgA, og eventuelt IgG) utføres også på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS.

Kommentar

HLA-DQ2/DQ8 brukes også mye ved utredning, se Cøliaki vevstyping som sendes til Haukeland.

Se også oversikt over Cøliaki-prøver, Cøliaki-prøver, oversikt

Avdeling

Helse Bergen, Immunologi og Transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5121 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Cøliaki espghan cøl esp cøliakiutredning