Pneumokokk-antigen

Pneumokokk-antigen v. 1.7, 29.04.2022

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni (respiratorkrevende, dekompensert, sepsis) hos pasient innlagt på sykehus.

Mistanke om pneumokokkmeningitt eller pneumokokksepsis.

Prøvemateriale

Urin, spinalvæske. Testen er ikke validert for pleuravæske eller spinalvæske.

Mengde: 5 ml

Steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Urin:

< 24 timer ved romtemperatur

<14 dager i kjøleskap (2-8 grader)

>14 dager frosset i – 20 grader.

 

Spinalvæske og pleuravæske:

< 24 timer ved romtemperatur

< 7 dager i kjøleskap (4 grader) eller frosset i – 20 grader.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer

Metode

Antigenpåvisning av Streptococcus pneumoniae med immunkromatografisk metode

Utføres

Alle dager

Svartid

I avdelingens åpningstider er svartid 2 timer (fra prøven ankommer laboratoriet til svar foreligger).

Ved behov for raskt svar, må prøven leveres direkte til avdelingen.

Positiv prøve meddeles rekvirent umiddelbart telefonisk og elektronisk

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Urin har dårlig positiv prediktiv verdi hos små barn på grunn av høy grad av pneumokokk-bærerskap i øvre luftveier

Testen påvirkes ikke av igangsatt antibiotikabehandling

Testen kan utføres på urin tilsatt borsyre

Negativ test utelukker ikke infeksjon

Testen er ikke validert for pleuravæske

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert