v. 1.6 Pneumokokk-antigen (A)

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni (respiratorkrevende, dekompensert, sepsis) hos pasient innlagt på sykehus.

Mistanke om pneumokokkmeningitt eller pneumokokksepsis.

Prøvemateriale

Urin, spinalvæske. Testen er ikke validert for pleuravæske eller spinalvæske.

Mengde: 5 ml

Steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Urin:

< 24 timer ved romtemperatur

<14 dager i kjøleskap (2-8 grader)

>14 dager frosset i – 20 grader.

 

Spinalvæske og pleuravæske:

< 24 timer ved romtemperatur

< 7 dager i kjøleskap (4 grader) eller frosset i – 20 grader.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer

Metode

Antigenpåvisning av Streptococcus pneumoniae med immunkromatografisk metode

Utføres

Alle dager

Svartid

I avdelingens åpningstider er svartid 2 timer (fra prøven ankommer laboratoriet til svar foreligger).

Ved behov for raskt svar, må prøven leveres direkte til avdelingen.

Positiv prøve meddeles rekvirent umiddelbart telefonisk og elektronisk

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Urin har dårlig positiv prediktiv verdi hos små barn på grunn av høy grad av pneumokokk-bærerskap i øvre luftveier

Testen påvirkes ikke av igangsatt antibiotikabehandling

Testen kan utføres på urin tilsatt borsyre

Negativ test utelukker ikke infeksjon

Testen er ikke validert for pleuravæske

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert for urin