Mitokondrie IgG

Mitokondrie IgG v. 1.3, 16.03.2022

 

 

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Indirekte immunfluorescens (IIF).

Indikasjon

Utredning av kronisk leversykdom, særlig ved mistanke om primær biliær cholangitt (PBC).

Utføres

2-3 ganger i uken (virkedager, dagtid).

Referanseområde

Titer < 20

Svarvurdering

Mitokondrie IgG har høy sensitivitet for primær biliær cholangitt (PBC). Kan også påvises ved andre leverforstyrrelser og autoimmune sykdommer.

Kommentar

Mitokondrie IgG utføres alltid sammen med

Glatt muskulatur IgG. Positive prøver blir i tillegg analysert med FEIA-metode for M2+BCOADC-E2 IgG, som har høyere spesifisitet for primær biliær cholangitt (PBC).

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60