17-OH-Pregnenolon

17-OH-Pregnenolon v. 1.7, 28.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,7 ml

Indikasjon

Utredning av kongenital adrenal hyperplasi (CAH) ved mistanke om 3β-hydroksisteroid dehydrogenase (HSD3B2) defekt som utgjør gir en sjelden form for CAH (1-10%).

Kommentar

Se også brukerhåndboka ved OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier