17-OH-Pregnenolon

17-OH-Pregnenolon v. 1.6, 24.02.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,7 ml

Indikasjon Utredning av kongenital adrenal hyperplasi (CAH) ved mistanke om 3β-hydroksisteroid dehydrogenase (HSD3B2) defekt som utgjør gir en sjelden form for CAH (1-10%).

Kommentar

Se analyseregister

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Hormonlaboratoriet

Ullevål sykehus,

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier