Benzodiazepiner i serum (115)

Benzodiazepiner i serum (115) v. 1.7, 24.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (min.250uL)

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Enzymatisk immunkjemisk analyse
Analyseinstrument: Abbott Architect C16000

Indikasjon

Mistanke om intoksikasjon eller misbruk.
Metoden kryssreagerer med en rekke benzodiazepiner og tilsvarende metabolitter, men skiller ikke mellom hvilket preparat som er inntatt. Analysering av benzodiazepiner i urin kan gi utfyllende informasjon om hva som er inntatt. Benzodiazepiner i urin (732)

Utføres

Daglig

Referanseområde

Ikke påvist

Analytisk variasjon (CV)

7% i nivå 50 ng/ml

Svarvurdering

Utgis som ikke påvist/påvist i forhold til en cut-off på 50 ng/ml. Et påvist resultat indikerer kun at det finnes benzodiazepiner i serum, og står ikke nødvendigvis i forhold til graden av de fysiologiske og psykologiske virkningene.
Metoden kryssreager ikke med Zopiklon.

Kommentar

Metoden kryssreagerer med Sulfasalazin (Salazopyrin) og Temozolomid (Temodal). Pasienter som bruker disse legemidlene kan få falskt påvist resultat.

Analysekode NPU 17591
Refusjonstakst  KF2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert