Magnesium i urin(775)

Magnesium i urin(775) v. 1.9, 04.03.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn.

Metode

Fotometri

Indikasjon

 

Mistanke om og utredning av magnesiummangel.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

2,5 - 7,5 mmol/døgn

Analytisk variasjon (CV)

< 3%

Svarvurdering

 

Hvis magnesiummangel skyldes manglende tilførsel, malnutrisjon eller malabsorpsjon, og nyrefunksjonen er normal, sees typisk verdier under 0,5 mmol/døgn.

Ved hypomagnesemi tyder verdier over 1,0 mmol/døgn på at nyrene taper unormalt mye magnesium.

Referanser

 

 

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode: NPU 02648

Refusjonstakst: MB 2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi