Fytansyre

Fytansyre v. 1.4, 13.02.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Prøveforberedelse Bør være fastende.

Indikasjon

Utredning og monitorering av Refsums sykdom (heredopathia atactica polyneuritiformis) og ved diagnostisering av andre peroksisomale sykdommer som også kan gi opphopning av fytansyre.

Prøvebehandling

Ikke nødvendig å fryse

Kommentar

Analyse for metabolsk sykdom.

Se analyseregister ved ous

Se eventuelt også Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer)

 

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

 

Rekvisisjonsskjema

Bruk linken Rekvisisjon 

eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier