Fytansyre

Fytansyre v. 1.5, 10.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

EDTA-plasma/Heparinplasma kan også benyttes

Analysevolum

0,5 ml

Prøveforberedelse

Pasienten bør være fastende

Indikasjon

Utredning og monitorering av Refsums sykdom (heredopathia atactica polyneuritiformis) og ved diagnostisering av andre peroksisomale sykdommer som også kan gi opphopning av fytansyre

Prøvebehandling

Sendes i romtemperatur

Kommentar

Analyse for metabolsk sykdom

Se brukerhåndboken til OUS

Se eventuelt også Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer)

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier