Gastrin

Gastrin v. 1.4, 26.11.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass, eventuelt glass uten gel

Analysevolum

0,5 mL

Indikasjon

Ved mistanke om gastrinom og Zollinger-Ellison syndrom

Prøvebehandling

Overføres til plastrør innen 1 time, og fryses innen 4 timer.

Holdbarhet

Holdbar 30 døgn dersom frosset

Forsendelse

Sendes på tørris.

Kommentar

Pasienten må være fastende.

Utføres hver uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier