Homocystein i plasma, HCY (141) v. 1.14

Prøvemateriale

Heparin-plasma.

 

Heparin glass.

 

Heparin glass med gel kan også benyttes.

 

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelser

Pasienten skal være fastende minst 8 timer for utredning og kontroll av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

 

I forbindelse med diagnostikk av vitaminmangel trenger pasienten ikke å være fastende.

 

Prøvetaking

Unngå hemolyse.

 

Holdbarhet i isvann 4 timer.

Holdbarhet i romtemperatur 30 minutter.

 

Prøvebehandling

Plasma skilles fra blodlegemene innen 30 min eller innen 4 timer hvis prøven står i isvann.

 

Prøveglass som har stått i isvann skal sentrifugeres kaldt (kjøle-sentrifugeres).

 

Dersom det benyttes heparin glass med gel plasma skilles fra blodlegemene (sentrifugeres) innen 30 min, prøveglasset kan ikke stå på isvann.

 

Forsendelse

Plasma pipetteres over i plast forsendelsesglass.

 

Heparin glass med gel trenger ikke å avpipetteres.

 

Holdbarhet

Plasma er holdbar i 1 uke, hvis det oppbevares ved 2-8 °C.

 

Merking av prøve

Sett homocystein etikett med barkode på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utvidet diagnostikk for å påvise folat- og kobalaminmangel, samt ved mistanke om homocystinuri.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Fra februar 2023 nye kjønnsdelte og aldersavhengige referanseintervaller:

 

Figuren viser referanseområdet for kvinner (rød) og menn (blå) i µmol/L.

 

 

Analytisk variasjon (CV)

2 %

 

Biologisk variasjon

9 %

 

Svarvurdering

Verdier over referanseområde kan tyde på folatmangel, B12-mangel, B6-mangel eller homocysteinuri.

 

Forhøyede verdier 40-100 µmol/L kan sees hos pasienter som er homozygote/heterozygote i genet for enzymet metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR), spesielt ved samtidig lav folat.

Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR c.677C>T) gentest (-107)

 

Konsentrasjonen av homocystein øker også ved bruk av noen medikamenter (bla metotrexat), ved lavt stoffskifte og flere kreftsykdommer.

 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Westgard QC: Desirable biological variation database specifications

 

Grunnlag for referanseområdet:

Uptodate.com/homocysteine oppgir normal homocystein konsentrasjon i området 5-15 µmol/L, med referanse til følgende artikkel:

Soo-Sang Kang, Paul W. K. Wong, and M. Rene Malinow, “HYPERHOMOCYST(E)INEMIA AS A RISK FACTOR FOR OCCLUSIVE VASCULAR DISEASE”, Annu. Rev. Nutr. 1992. 12:279-98.

 

Kommentar

Homocysteinnivået vil øke, dersom prøven står for lenge før plasma skilles fra blodlegemene.

 

Hemolyse og blodlegemer i prøveglasset kan gi forhøyede verdier.

 

NPUkode: NPU04073

Refusjonskode: MB8

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519509/51519514

 

Seksjon for kromatografi

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert