Von Willebrand-faktor

Von Willebrand-faktor v. 1.6, 14.10.2019

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass (2 stk.)

Analysevolum

2 x 3 mL (eller 4,5 mL)

Prøvetaking

Fyll rør til angitt volum, og bland grundig straks etter prøvetaking. Unngå langvarig stase.

Prøvebehandling

Sentrifugeres i romtemperatur på ved 2000-2500g i 15 min.

Plasma avpipetteres i 2 plastrør. Ved avpipettering må det det prøvemateriale som er 0,5 cm over blodlegemene ikke tas med i avpipettert materiale.

Plasmaet fryses.

Makstiden fra  prøvetaking til frysing er 4 timer

Forsendelse

Sendes frosset på tørris.

Kommentar

Se mer opplysninger om vWF i Haukeland sin analyseoversikt

Se eventuelt også Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Diverse

Se også laboratorieboka på SUS Koagulasjonsfaktorer

Feilkilder

Reumatoid faktor og heterofile antistoff, sterk hemolyse og høye verdier av bilirubin kan gi uriktige resultat. Falskt høye verdier ved akuttfase, inflammasjon, inntak av østrogener og svangerskap. Nylig tilførsel av blodprodukter hos person med redusert vWF nivå kan gi falsk høye verdier.

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for klinisk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier