Von Willebrand-faktor

Von Willebrand-faktor v. 1.7, 11.10.2021

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass (2 stk.)

Analysevolum

2 x 3 mL (eller 4,5 mL)

Prøvetaking

Fyll rør til angitt volum, og bland grundig straks etter prøvetaking. Unngå langvarig stase.

Prøvebehandling

Sentrifugeres i romtemperatur ved 2000-2500g i 15 min.

Plasma avpipetteres i 2 plastrør. Ved avpipettering må det prøvemateriale som er 0,5 cm over blodlegemene ikke tas med i avpipettert materiale.

Plasmaet fryses.

Makstid fra prøvetaking til frysing er 4 timer.

Forsendelse

Sendes frosset på tørris.

Indikasjon

Sykehistorie, klinikk og/eller familiehistorie på økt blødingstendens. Mistanke om arvelig eller ervervet von Willebrand sykdom.

Differensialdiagnose mellom hemofili A (Faktor VIII-mangel) og von Willebrands sykdom

Kommentar

Se mer opplysninger om vWF i Haukeland sin analyseoversikt

Se eventuelt også Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Diverse

Se også laboratorieboka på SUS Koagulasjonsfaktorer

Feilkilder

Reumatoid faktor og heterofile antistoff, sterk hemolyse og høye verdier av bilirubin kan gi uriktige resultat. Falskt høye verdier ved akuttfase, inflammasjon, inntak av østrogener og svangerskap. Nylig tilførsel av blodprodukter hos person med redusert vWF nivå kan gi falsk høye verdier.

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier