IgG i spinalvæske

IgG i spinalvæske v. 1.3, 15.11.2018

 

Prøvemateriale

Spinalvæske

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml spinalvæske

Indikasjon

Mistanke om intratekal produksjon av IgG. Som en parameter for regne ut IgG-indeks.

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi  og farmakologi, Nevroimmunologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier