Spinalvæske, mikroskopisk undersøkelse (A) v. 1.8

 

 

Indikasjon

Bakteriell CNS-infeksjon

Prøvemateriale

Spinalvæske eller abscessmateriale i steril universalkonteiner

Som supplement kan objektglass med prøvemateriale påført sendes laboratoret. Preparatet lufttørkes og flammefikseres før transport

Analysevolum

Totalt 1-2 ml til bakteriologiske undersøkelser

Holdbarhet

Inntil 24 timer. Det er viktig at prøven oppbevares ved romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Fullt navn og fødselsnummer, prøvetakningsdato og klokkeslett. Evt. objektglass må merkes med blyant i matt-felt, minimum etternavn og fødselsdato. Det må anføres på elektronisk rekvisisjon dersom objektglasset ikke er flammefiksert før transport.

Metode

Gramfarging for lysmikroskopisk undersøkelse og/eller akridinfarging for fluorescensmikroskopisk undersøkelse

Utføres

Alle dager

Svartid

0-1 dag

Svar/svarvurdering

Ingen mikrober eller celler påvist

Mikrober og/eller celler påvist

Beskrivelse av mikrobens gramfarge og utseende, grov mengdeangivelse

Påvist mikrobe meddeles rekvirent umiddelbart telefonisk og elektronisk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Akkrediteringsstatus Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.