Apolipoprotein ( Apo A1, B ) (HAUKKL (310)) v. 1.4, 25.03.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml (1,0 ml til begge)

Prøvebehandling

Unngå langvarig stase.

Prøven må ikke fryses

Indikasjon

Ikke sikkert klarlagt.

 Apo A-1 er det viktigste apolipoproteinet i HDL-kolesterolpartiklene. Indikasjon og tolkning med omsyn til risiko for koronar hjertesykdom, blir stort sett vurdert som for s-HDL-kolesterol.

 Apo B er det viktigste apolipoproteinet i LDL-kolesterolpartiklene. Indikasjon og tolkning med omsyn til risiko for koronar hjertesykdom, blir stort sett vurdert som for S-LDL-kolesterol.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Kommentar

Utføres 3 ganger i uken. Se mer informasjon på Haukeland sine sider: Apo A1 og Apo B

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Merdisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen 

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller eventuelt finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier