Apolipoprotein (Apo A1, B) v. 1.5

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml (1,0 ml til begge)

Prøvebehandling

Unngå langvarig stase.

Prøven må ikke fryses

Indikasjon

Apolipoprotein A-1: Er det viktigste apolipoproteinet i HDL-kolesterolpartiklene. Indikasjon og tolkning med omsyn til risiko for koronar hjertesykdom, blir stort sett vurdert som for s-HDL-kolesterol.

Apolipoprotein B: Ikke sikkert klarlagt. Apo B er det viktigste apolipoproteinet i LDL-kolesterolpartiklene. Indikasjon og tolkning med omsyn til risiko for koronar hjertesykdom, blir stort sett vurdert som for S-LDL-kolesterol.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Kommentar

Utføres 3 ganger i uken.

Se også analyseoversikten til HUS: Apo A1 og Apo B

Se også Nasjonal brukerhåndbok: Apo A1 og Apo B

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen 

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier