MCH- middel celle hemoglobin (005) v. 1.9, 28.05.2021

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Beregnet parameter:

MCH = Hb (g/dL) x10 / Erytrocytter (1012/L)

Indikasjon

Utredning og klassifikasjon av anemi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

<2år:                    23,0-31,0 pg 

2-6 år:                  24,0-30,0 pg

6-13 år:                 25,0-33,0 pg 

Kvinner >13 år:       26,1–32,6 pg

Menn >13 år:          27,6-32,9 pg

Analytisk variasjon (CV)

1 % i nivå 28 pg.

Svarvurdering

Høy verdi kan ses ved kobalamin-og/eller folatmangel.

Lave verdier under nedre referansegrense sees ved hypokrome anemier (jernmangel, thalassemi). Ved jernmangelanemi er s-ferrritin en mer pålitelig markør enn MCH.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode NPU26880                      

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi