Alimemazin (Vallergan) v. 1.5

Prøvemateriale

Serum

Serumrør uten gel

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling   

Serum må avpipetteres

Indikasjon

Vurdering av terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering

Kommentar

Se også Farmakologiportalen

Analysested

St. Olavs Hospital

Avdeling for klinisk farmakologi

Teknostallen

Professot Brochs gate 6

7030 Trondheim                         

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier