Kvikksølv

Kvikksølv v. 1.4, 27.11.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Spesialrør med mørkblå kork, tilsatt EDTA. Glasset har lys lilla strek langs venstre side av etiketten.

Prøvetaking

Rør til spormetaller tas først dersom flere rør skal tas.

Fyll røret til angitt volum, og bland grundig (vend 10 ganger) straks etter prøvetaking.

Merk glasset på en slik måte at den lys lilla stripen viser.

Analysevolum

6,0 ml

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres!

Forsendelse

Send hele glasset uåpnet.

Indikasjon

Psykiske, nevrologiske eller renale symptom hos mulig kvikksølveksponerte. Kontroll etter eksponering.

Kommentar

Utføres ukentlig.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Forurensing av hud eller prøvetakingsutstyr kan gi falskt høye verdier.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier