TSH, thyreoideastimulerende hormon (088) v. 1.17

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 200 uL)

Prøvetaking

Prøven til TSH og fritt T4 må tas før pasienten tar dagens tyroksindose.

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 3 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

TSH er første valg ved mistanke om thyreoidealidelser, kontroll av behandling ved hypothyreose. Mistanke om lidelser i hypofyse.

Utføres

Daglig

Referanseområde

0,35 - 3,6 mIU/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 0,08 – 8,4 mIU/L

Biologisk variasjon

Fysiologisk høy verdi de første 3 levedøgn (opptil 100 mIU/L).

Døgnvariasjoner.

Fysiologisk lav verdi kan påvises i svangerskapsuke 8 -14.

Svarvurdering

Høye verdier:

-Høy TSH, lav FT4 - Primær hypotyreose, klassisk autoimmun tyreoiditt (Hashimoto).

-Høy TSH, Normal FT4 og FT3 - Subklinisk hypotyreose eller behandlet hypotyreose.

-Høy TSH, Høy FT4 - TSH-produserende hypofysetumor.

Isolert forhøyet TSH ses i startfasen av kronisk autoimmun tyreoiditt, postpartum og subakutt tyreoiditt, jodmangel, etter alvorlig ikke-tyreoidal sykdom samt ved bruk av enkelte medikamenter.

Lave verdier:

-Lav TSH, høy FT4 og/eller FT3 - Hypertyreose; Graves sykdom, toksisk knutestruma eller toksisk adenom.

-Lav TSH, normal FT4 og FT3 - Subklinisk hypertyreose, tidlig stadium av hypertyreose, forbigående lette former av hypertyreose i forbindelse med tyreoiditt samt over lengre tid ved toksisk knutestruma og toksisk adenomer.

-Lav TSH, lav FT4 og FT3 - alvorlig generell sykdom, hypofyse sykdom.

Referanser

Pakningsvedlegg fra Abbott

Informasjon fra glassleverandør (Medkjemi)

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Referanseområdet er sporbart til: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2011; 71: 344–349, ORIGINAL ARTICLE: Serum TSH reference interval in healthy Finnish adults using the Abbott Architect 2000i Analyzer.

Kommentar

Måleområde: 0,01 - 500 mIU/L

Svar < 1,00 mIU/L utgis med 2 desimaler

Svar imellom 1,00 og 10,0 mIU/L utgis med 1 desimal

Svar > 10,0 mIU/L utgis uten desimal

Feilkilder:

Ulike medikamenter kan enten hemme eller stimulere TSH- sekresjonen. Glukokortikoider, L-DOPA og dopamin kan gi lave TSH verdier, mens litium, amiodaron og dopaminantagonister kan gi høye verdier.

NPU kode: 03577

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert