Adalimumab og antistoff mot adalimumab v. 1.3, 04.03.2022

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til adalimumab og antistoff mot adalimumab kan i utgangspunktet tas uavhengig av injeksjonstidspunkt, men muligheten for å oppdage   antistoffer mot medikament er størst om prøven tas kort tid før neste injeksjon. Ingen pasientforberedelser. 

Holdbarhet

 1 uke i kjøleskap, må fryses ved lenger oppbevaring

Indikasjon

 Konsentrasjonsbestemmelse av adalimumab og antistoff mot adalimumab kan bidra til å optimalisere behandlingen.
 Antistoff mot adalimumab bør primært analyseres ved lav konsentrasjon av adalimumab, og etterrekvireres normalt av laboratoriet ved   adalimumab < 1 mg/L. Antistoff mot adalimumab analyseres ikke dersom adalimumab > 5 mg/L, da høy medikamentkonsentrasjon kan interferere   i analysen.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

 Se eventuelt også brukerhåndboka ved OUS

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon, eventuelt finnn rekv via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Radiumhospitalet,

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Postboks 4953 

 Nydalen

Søkeord

Humira biologiske legemidler