Adalimumab og antistoff mot adalimumab v. 1.2, 25.02.2020

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til adalimumab og antistoff mot adalimumab kan i utgangspunktet tas uavhengig av injeksjonstidspunkt, men muligheten for å oppdage antistoffer mot medikament er størst om prøven tas kort tid før neste injeksjon. Ingen pasientforberedelser. 

Prøvetaking

Spesielle forhold ved prøvetaking evt henvisning til egne dokumenter som omhandler prøvetaking.

Prøvebehandling

 Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap

Indikasjon

Konsentrasjonsbestemmelse av adalimumab og antistoff mot adalimumab kan bidra til å optimalisere behandlingen.
Antistoff mot adalimumab bør primært analyseres ved lav konsentrasjon av adalimumab, og etterrekvireres normalt av laboratoriet ved adalimumab < 1 mg/L. Antistoff mot adalimumab analyseres ikke dersom adalimumab > 5 mg/L, da høy medikamentkonsentrasjon kan interferere i analysen.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Se eventuelt også laboratorieboka ved ous, adalimumab

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon, eventuelt finnn rekv via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

 Ullernchaussen 70

 0379 Oslo 

Søkeord

Humira biologiske legemidler