Doksepin (Sinequan)

Doksepin (Sinequan) v. 1.4, 04.06.2021

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

5 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se Analyseregisteret

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Doxepin Sinequan TCA trisyklisk antidepressiv