Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit v. 1.2, 18.01.2018

Bruksområde: Påvisning av Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria gonorrhoeae DNA og Mycoplasma genitalium DNA 

1.   Urin

 

Pasientinstruksjon

1.    Før prøvetaking bør det ha gått minst én time fra siste vannlating. Morgenurin ikke nødvendig.

 

2.    Pasienten skal ta de første 10 ml urin (de første fra strålen) i en prøvetakingskopp for urin.

Instruksjon for prøvehåndtering hos rekvirent

 

 

3.    Kast bomullspinnen, denne brukes ikke ved urinprøvetaking

 

4.    Skru av korken på transportrøret. Vær forsiktig slik at transportbufferen ikke renner ut. Bruk plastpipetten til å overføre urin fra prøvetakingskoppen transportrøret. Vær forsiktig slik at kontaminering unngås.

 

5.    Væskenivået skal være synlig i det gjennomsiktige fyllingsvinduet på transportrøret. Urin skal ikke fylles over vinduet da dette gjør analysering vanskelig.

 

6.    Skru korken på transportrøret og kontroller at korken er helt tett. Merk transportrøret med strekkodelapp fra tilhørende rekvisisjon. Det er viktig å klistre strekkoden slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes.

Oppbevaring og transport av urin

7.      Etter at prøven er tatt oppbevares transportrøret ved 2 °C til 30 °C. Prøven sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi innen en uke.

 

2.   Bomullspinne

 

Vaginalprøve

1.    Før den hvite tuppen på bomullspinnen fra prøvetakings-kitet omtrent 5 cm inn i vaginalåpningen.

 

2.    Rotér bomullspinnen forsiktig i 15–30 sekunder mot sidene i vagina.

 

3.    Trekk bomullspinnen forsiktig ut (gå til punkt 4).

Endocervixprøve

1.    Før den hvite tuppen på bomullspinnen fra prøvetakingskitet inn i endocervixkanalen (ikke fukt bomullspinnen med transportbuffer).

 

2.    Rotér bomullspinnen forsiktig i 15–30 sekunder for å sikre tilstrekkelig prøvemateriale.

 

3.      Trekk bomullspinnen forsiktig ut (gå til punkt 4).

Uretra hos mann

1.    Før den hvite tuppen på bomullspinnen fra prøvetakings-kitet 2 til 4 cm inn i uretra.

 

2.    Rotér bomullspinnen forsiktig i 2–3 sekunder for å sikre tilstrekkelig prøvemateriale.

 

3.    Trekk bomullspinnen forsiktig ut (gå til punkt 4).

Prøvehåndtering hos rekvirent

 

4.    Håndter korken og røret forsiktig slik at kontaminering unngås.

 

5.    Skru korken av transportrøret og legg umiddelbart bomullspinnen for prøvetaking inn i transportrøret med den hvite tuppen ned.

 

6.    Brekk forsiktig håndtaket på bomullspinnen ved den rissede linjen.

 

7.    Skru korken på transportrøret. Kontroller at korken er helt tett.

 

8.      Merk transportrøret med strekkodelapp fra tilhørende rekvisisjon.

Oppbevaring og transport av bomullspinner 

9.   Etter at prøven er tatt, oppbevares transportrøret ved 2 °C til 30 °C. Prøven sendes Avdeling for medisinsk mikrobiologi innen en uke.