Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør v. 2.2, 03.06.2022

Bruksområde: Påvisning av Chlamydia trachomatis rRNA, Neisseria gonorrhoeae rRNA og Mycoplasma genitalium rRNA.

Gjelder prøvetaking utført hos kliniker.   

(For prøvetaking med Aptima multitest-rør se: Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking)

 

Aptima urinprøvetaking

 

 

 

 

 

Merknad: Større volum enn 30 mL urin kan resultere i redusert testfølsomhet.

 

1.    Før prøvetaking må det ha gått minst én time fra siste vannlating.

 

2.    Instruer pasienten om å avgi førstestråleurin, omtrent 20 mL av den initiale urinstrømmen i en ren urininnsamlingskopp uten tilsetning.

Kvinnelige pasienter skal ikke vaske det labiale området før prøven utføres.

 

 

 

 

 

Merknad: Væsken i Aptima-røret er en viktig del av analysen og må ikke helles ut. Dersom man søler ut innholdet må røret kastes og byttes ut med et nytt Aptima-rør.

 

Hvis røret blir overfylt med urin -ta nytt rør og forsøk igjen

 

3.    Ta av korken og overfør 2 mL urin til Aptima urinrør ved bruk av den medfølgende engangspipetten.

Viktig: væskenivået skal være mellom de svarte fyllingslinjene. Dersom det er feil volum av urin i røret blir prøven avvist.

 

4.    Skru korken på Aptima-røret og kontroller at korken er helt tett. Merk prøven med strekkodelapp eller fødselsnummer/navn. Det er viktig å klistre strekkoden slik at de svarte fyllingslinjene på prøveglasset ikke dekkes.

 

Oppbevaring og transport

§  Urinprøver uten tilsetning må overføres til Aptima urinrør innen 24 timer.

§  Aptima urinrør oppbevares ved 2 °C til 30 °C og er holdbare i 4 uker

§  Sendes Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Transporttemperatur 2 °C til 30 °C

 

 

 

Aptima unisex vattpinne prøvetaking

 

Væsken i Aptima - røret (Transportmedium) skal ikke brukes direkte på hud eller slimhinner

 

Endocervixprøve

 

1.    Fjern slim fra livmorhalsåpningen og omgivende mucusa ved bruk av rengjøringsvattpinnen (vattpinnen med hvitt skaft i pakningen med rød skrift). Kast vattpinnen.

 

2.    Sett inn vattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønn skrift) i den endocervikale kanalen.

 

3.    Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 10 til 30 sekunder i den endocervikale kanalen for å sikre nok prøve.

 

4.    Trekk ut vattpinnen forsiktig, unngå kontakt med vaginal mukosa. Gå til punkt 5.

Uretraprøve fra mann

 

1.    Pasienten må ikke ha urinert i løpet av minst 1 time før prøvetakingen finner sted

 

2.    Sett i vattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønn skrift) 2 til 4 cm inn i uretra

 

3.    Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 2 til 3 sekunder i uretra for å sikre nok prøve

 

4.    Trekk bomullspinnen forsiktig ut. Gå til punkt 5.

Håndtering av Aptima-rør

 

 

Merknad: Væsken i Aptima-røret må ikke helles ut. Dersom man søler ut innholdet må røret kastes og byttes ut med et nytt Aptima-rør.

 

5.    Ta av korken på Aptima unisex-røret og plasser vattpinnen for prøvetaking i røret.

 

6.    Knekk forsiktig vattpinnens skaft ved den hakkede linjen mot siden av røret, og kast den øverste delen av vattpinnens skaft.

 

7.    Skru korken på Aptima-røret og kontroller at korken er helt tett. Merk prøven med strekkodelapp eller fødselsnummer/navn.

 

Oppbevaring og transport av bomullspinner 

§  Aptima unisex-rør oppbevares ved 2 °C til 30 °C og er holdbare i 8 uker.

§  Sendes Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Transporttemperatur 2 °C til 30 °C