ALA Delta-amino-levulinat i urin v. 1.4, 09.03.2020

Prøvemateriale

Morgenurin

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

20 ml (nok til Porfyrin og PBG også)

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet 3 døgn
Indikasjon Mistanke om akutt porfyri sykdom. Analysen blir rekvirert og utført av Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (www.napos.no) som ledd i "Porfyriutredning" basert på gode kliniske opplysninger. Hos pasienter med kjent akutt porfyri rekvireres prøven ved mistanke om akutte anfall og ved kontroll / etablering av basal-nivå.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier