ALA Delta-amino-levulinat i urin v. 1.5

Prøvemateriale

Morgenurin

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

20 ml (er nok til Porfyrin og Porfobilinogen i tillegg)

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

3 døgn
Indikasjon

Mistanke om akutt porfyri sykdom. Analysen blir rekvirert og utført av Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (www.napos.no) som ledd i "Porfyriutredning" basert på gode kliniske opplysninger. Hos pasienter med kjent akutt porfyri rekvireres prøven ved mistanke om akutte anfall og ved kontroll/etablering av basal-nivå.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier