Retikulocytter (039)

Retikulocytter (039) v. 1.9, 15.02.2021

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Inklusjoner i RBC som Howell-Jolly bodies og malariaparasitter, samt sfærocytter kan interferere med retikulocyttmålinger og gi falskt forhøyet resultat.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluoroscense flowcytometri.

Indikasjon

Vurdering av erytropoesen, f.eks. etter en spesifikk terapeutisk behandling av anemi (Erytropoetin eller jernbehandling). 

Se også: https://www.prosedyrer.no/index.php?action=showtopic&topic=acb13922cd6516440ba3

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Kvinner: 26 - 106 *109/L

Menn: 32 -126 *109/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 84 x 10​9​/L.

Svarvurdering

Antall retikulocytter avspeiler den effektive erytropoesen. Normalt antall utelukker derfor ikke en kraftig økt ineffektiv erytropoese med hemolyse i beinmargen. For undersøkelse av margens totale erytropoese anbefales bruk av serum transferrin reseptor (TfR).

Høyt antall retikulocytter ses ved økt erytropoese, for eksempel ved anemi pga blødning eller hemolyse, og som normal respons på behandling av mangelanemier. Retikulocytt-stigningen ved akutt blødning og akutt hemolyse kommer etter ca. ett døgn og blir mindre uttalt etter ca. en uke. I neonatalperioden ses høye verdier tredje dag med fall til voksne verdier ved dag 8-10.

Lavt antall retikulocytter indikerer nedsatt effektiv erytropoese. Ved for eksempel aplastisk anemi og marginfiltrasjon ses ofte en økt andel unge retikulocytter samtidig som totalantallet er nedsatt. Dette kan forklares ut fra en unormalt tidlig frisetting fra beinmargen.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU08694

Refusjonskode MB6

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi