Testosteron (508)

Testosteron (508) v. 1.2, 21.02.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml. (Abs. Minimum 250µL)

Prøvetaking

På grunn av betydelig døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen. Dette gjelder spesielt for menn, der prøven bør tas før kl. 10:00

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt

Holdbarhet

Avpipettert serum/ serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA = kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Hos menn kun ved klinisk mistanke om testosteronmangel og ved infertilitet. Gutter med tidlig, sen eller manglende pubertet. Oppfølging av behandling med testosteron og anti-androgener.
Hos kvinner ved klinisk mistanke om hyperandrogenisme (hirsutisme, virilisering) og ved utredning av polycystisk ovariesyndrom, PCOS (menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet).

Utføres

Mandag til fredag.

 

Referanseområde

Benevning nmol/L

Referanseområde på barn er hentet fra Caliper

Kvinner

 

4 - < 9 år

0,04 - 2,15

9 - < 13 år

0 - 0,98

13 < 15 år

0,36 - 1,54

15 < 50 år

0,50- 1,7

> 50 år

0,4 - 1,2

Menn

 

4 dager < 6 mnd

0,3 - 10,4

6 mnd - < 9 år

0 - 1,24

9 år - < 11 år

0 - 0,81

11 år - < 14 år

0 - 15,4

14 år - 16 år

1,25 - 21,9

16 år - < 19 år

5,13 - 27,6

19 år - < 50 år

8,8 - 28

> 50 år

8,6 - 23

                           

Analytisk variasjon (CV)

8 %

Svarvurdering

Høye verdier kan sees ved tidlig pubertet og ved bruk av suprafysiologiske doser med testosteron eller hCG. Hos menn kan det sees ved testosteron og eller hCG produserende tumores. Hos kvinner kan høye verdier sees ved PCOS, hyperthecose, androgenproduserende svulster i ovarier eller binyrer, konginetal adrenal hyperplasi (CAH) og ved Cushing syndrom. Konsentrasjoner mer enn to ganger øvre referanseområde kan gi mistanke om androgenproduserende tumor.

 

Lave verdier hos menn sees ved hypogonadisme pga sviktende gonadefunksjon eller ved hypofysær og hypothalamisk svikt. Nedsatte verdier kan også observeres ved fedme, alkoholisme, levercirrhose, nyresvikt, ved alvorlige sykdomstilstander generelt og ved svære fysiske anstrengelser. det sees også ved bruk av anabole steroider som ikke medmåles i testosteronassay.

 

Fri testosteron indeks (FTI) beregnes på følgende måte: FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l). SHBG (seksualhormonbindende globulin) 509
FTI gir et indirekte mål på den frie testosteronkonsentrasjonen.


Et alternativ til beregning av
fri testosteron index (FTI) er å analysere testosteron i spytt som gjøres med LC MS/MS metode i Stavanger Man trenger da ikke å beregne den frie testosteron fraksjon siden testosteron i spytt ikke er proteinbundet til SHBG eller albumin.Testosteron i spytt (SK-testosteron) (351)

 

Feilkilder: Immunoassay er mest utsatt for interferens, og er årsaken til høyere RI enn ved LC-MS/MS metoder. Interferensen varierer i enkeltprøver men har kun betydning i lavt måleområde. Ved forhøyede verdier hos kvinner og barn bør derfor prøven reanalyseres med LC MS/MS eller reanalysers etter eterekstrasjon.

 

Referanser

Kilder brukt i opprettelsen av dette dokumentet

Nasjonal brukerhåndbok i Klinisk Kjemi

Hormonlaboratoriet på Aker

 

Analysekode NPU 03543
Refusjonstakst MB07

Kommentar

Feilkilder:
Testen kryssreagerer med 19-nortestosteron. Testen kan derfor ikke brukes på pasienter som får Nandrolonbehandling. For disse pasientene anbefales det å måle
Testosteron i spytt (SK-testosteron) (351)

 

Avdeling

Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert.