Følling (RHPED)

Følling (RHPED) v. 1.7, 01.09.2022

Prøvemateriale

Blod

Egne "Følling-kort"

Prøvetaking Husk å skrive på alle relevante opplysninger på føllingkortet.

Analysevolum

Fyll hver ring på kortet, uten at det overfylles

Prøvebehandlin

Feltene på kortet som blodprøven tas på, må ikke berøres, hverken før eller etter at prøven er tatt.

Følgende gjelder kun for Medisinsk biokjemi: Etter at prøven er tatt skal nummeret/strekkoden som føllingkortene er merket med skannes inn i Lifecare. Dette gjøres i kommentarfeltet bak svaret på følling som er "levert".

Prøvene leveres barsel som sender dem samlet til analysestedet.

Les baksiden av kortet for instruksjon om prøvetaking.

Se også Nyfødt-screening for mer informasjon

Indikasjon

Nyfødtscreening

Kommentar

Prøvetakingstidspunktet er fra 48 til 72 timer etter fødsel.

Det er ønskelig med 5 fyllte brønner på føllingkortet, men  absolutt minste antall brønner som kan sendes er 3. Kravet er at alle disse tre brønnene må være fyllt riktig.

Se eventuelt mer opplysninger i Nyfødtscreening 3D (Ikke tilgjengelig) 

Analysested

Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet

Kvinne- og barneklinikken

Avdeling for nyfødtscreening

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo