Følling (RHPED) v. 1.8

Prøvemateriale

Blod

Prøvetaking

Alle felt på prøvekortet skal være tilstrekkelig utfylt med info om barn/mor

Obs. prøvekortets utløpsdato (står bak på kortene)

Benytt glassrør for å overføre blod fra barn til prøvekort, Hirschmann ringcaps 100/200 uL. Hold kapillærrøret vannrett for å samle opp blod fra bloddråpen på stikkstedet. Fyll røret med nok blod til 1-2 blodflekker av gangen

Filterpapiret skal være mettet med blod i prøvefeltet

Blod må ikke påføres i flere omganger i samme felt

Blodflekkene må ikke flyte over i hverandre

Prøven kan være kapillær eller venøs, men vene/arterieport skal IKKE benyttes

Analysevolum

Det skal sendes ETT kort per barn med alle fem avmerkede felt fylt fullstendig med blod.

Prøvebehandling 

Feltene på kortet som blodprøven tas på, må ikke berøres, hverken før eller etter at prøven er tatt

Kortene skal tørkes på eget stativ

Se brosjyre om nyfødtscreening OUS

Skriv på kl.slett for prøvetaking og signatur

Indikasjon

Tilbud om undersøkelse for 25 medfødte tilstander som ubehandlet kan medføre alvorlig sykdom eller tidlig død

Viktig del av forebyggende helsetilbud til barn i forbindelse med fødsel

Kommentar

Undersøkelsen gjennomføres ved at det tas en blodprøve fra barnets hæl så raskt som mulig etter at barnet er 48 timer og før 72 timer

Se eventuelt mer opplysninger i Nyfødtscreening 3D (Ikke tilgjengelig) 

Analysested

Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet

Kvinne- og barneklinikken

Avdeling for nyfødtscreening

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo