Varicella zoster virus (VZV) antistoff (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

Indikasjon

Undersøkelse av immunstatus

Supplement til PCR-undersøkelse v/mistanke om primærinfeksjon (vannkopper) med varicella-zoster-virus

Antistoffpåvisning er lite nyttig ved mistanke om residiverende infeksjon (herpes zoster/helvetesild). Testen er ikke egnet til å skille mellom latent bærerskap og reaktivering. Da anbefales penselprøve fra lesjon til PCR-diagnostikk. Se Kommentar

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag - fredag

Svartid

0 - 3 dager

Svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Kommentar

Ved sår/blemmer og klinisk mistanke om aktuell infeksjon med varicella-zoster-virus, anbefales prøve fra sår/vesikkel til PCR-undersøkelse. Sendes på UTM-RT medium. Se: Varicella zoster virus PCR (A)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert