Lymfocytt-kvantitering (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+56) v. 1.2, 07.07.2022

 

Prøvemateriale

EDTA-blod (uten gel)

Spinalvæske (sendes Haukeland universitetssjukehus)

Spesialglass som inneholder 200 uL stabiliseringsvæske

Analysevolum

3 ml EDTA-blod

3 ml spinalvæske (sendes Haukeland universitessjukehus)

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

Følg regler for håndtering av blodsmitte.

Prøvebehandling

Prøven blandes godt umiddelbart etter prøvetaking

Oppbevares i romtemperatur.

Kjølig oppbevaring medfører at leukocyttene dør raskere og holdbarhet reduseres.

Ved analyse i spinalvæske kontakt Avd for Immunologi og Transfusjonsmedisin Haukeland -Telefon 55972471

Forsendelse

Sendes ved romtemperatur

Holdbarhet

Inntil 48 timer etter prøvetaking.

Merking av prøve

-Pasientens for- og etternavn

-Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

-Prøvetakingsdato

Metode

Flowcytometri

Indikasjon

Telling av CD3+ (T-lymfocytter), CD4+ (T-hjelper celler), CD8+ (cytotoksiske celler), CD19+ (B-lymfocytter) og CD15+56+ (NK celler) brukes som ledd i diagnostikk og monitorering av ulike former for immunsvikttilstander.       

Utføres

Prøver kan tas mandag-torsdag inntil kl 15.00.

Utføres tirsdag-fredag.

Prøver kan tas fredag dersom prøven leveres avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin innen kl 11.

Prøver mottatt etter kl 11 fredag, vil ikke bli analysert.

Referanseområde

Voksne:

Ratio CD4/CD8:    

0,70-4,45

CD4 %                 

32-65 %

CD4 abs                 

453-1650  x 106/L

CD8 %                  

13-44 %

CD8 abs                  

167-937  x 106/L

CD3 %

62-86 %

CD3 abs

812-2637 x 106/L

CD16+56 %

3,6-24 %

CD16+56 abs

44,7-480 x 106/L

CD19 %

6,3-23 %

CD19 abs

94-476 x 106/L

Referanseområde for barn ikke utarbeidet på SUS. Det henvises til referanseområdet fra Haukeland Universitetssykehus.

  ITM - IMH - S - Utvidet lymfocyttkvantitering, referanseområde for barn (0-16 år) (Ikke tilgjengelig)

Svarvurdering

Avhenger av klinisk problemstilling. Ulike lymfocytt subpopulasjoner kan være for lave (eller høye) ved en rekke sykdommer som involverer immunsystemet.

For eksterne rekvirenter anbefales det å ta kontakt med spesialist i immunologi, infeksjonsmedisin eller onkolog ved tolkning av resultat.

Feilkilder:

Celleforandringer in vitro. Akutte infeksjoner, behandling med steroider eller andre immunsuppresiva, generell anestesi.

Kommentar

Lymfocyttkvantitering i spinalvæske utføres ikke ved SUS. Prøver må sendes (samme dag) til Haukeland universitetssjukehus.

For eksterne rekvirenter: Dersom pasient er under behandling på annet sted enn Stavanger universitetssjukehus, bes det om at prøve sendes direkte til behandlende sykehus.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer.
  • Pasientes for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Det må opplyses på rekvisisjon om pasienten behandles med medikamenter rettet mot subpopulasjoner i analysen, feks rituximab (MabThera/Rixathon) eller Alemtuzumab (Lemtrada).

Kryss for annet: Utvidet lymfocyttkvantitering (+NK og B-lymf)

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - Immunologi

Tlf: 51518821/51518822