HLA-spesifikke antistoffer

HLA-spesifikke antistoffer v. 1.6, 20.10.2022

 

Prøvemateriale

Serumrør uten tilsetning

Analysevolum

6,0 mL

Prøvebehandling

Røret skal IKKE sentrifugeres

Kommentar

Det må krysses av på sendeskjema for ønsket analyse.

Se alle analyser som er relatert til HLA: 

HLA undersøkelser

Analysested

Rikshospitalet

Immunologisk institutt (IMMI)

Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her:  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier