v. 1.4 HLA-antistoffer

 

Prøvemateriale

Fullblod

Glass uten tilsetning

Analysevolum

6,0 mL

Kommentar

Det må krysses av på sendeskjema for ønsket analyse.

Diverse

Se alle analyser som er relatert til HLA: HLA undersøkelser.

Analysested

Rikshospitalet,

Immunologisk institutt (IMMI),

Seksjon for transplantasjonsimmunologi,

Sognsvannsveien 20,

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier