HLA-antistoffer

HLA-antistoffer v. 1.5, 25.06.2021

 

Prøvemateriale

Fullblod

Glass uten tilsetning

Analysevolum

6,0 mL

Kommentar

Det må krysses av på sendeskjema for ønsket analyse.

Diverse

Se alle analyser som er relatert til HLA: HLA undersøkelser.

Analysested

Rikshospitalet,

Immunologisk institutt (IMMI),

Seksjon for transplantasjonsimmunologi,

Sognsvannsveien 20,

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via link, Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier