Østradiol (et østrogen) (166) v. 1.18

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 200uL)

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass/avpipettert serum er holdbart i 3 døgn.
Oppbevares ved 2 – 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om sviktende gonadefunksjon. Utredning av infertilitet, amenoré eller postmenopausal blødning.
Kontroll ved ovulasjonsstimulering ved in-vitro fertilisering.
Utredning av gynekomasti og feminisering av menn.

Østradiol kan ikke rekvireres ved samtidig med Fulvestrant (Faslodex®) behandling. Denne østrogenresptor-antagonisten kan gi falskt for høy østradiolverdi.
Østradiol kan ikke rekvireres dersom Mifepristone (Mifegyne® eller Mifepristone Linepharma®) har blitt inntatt i løpet av de to siste ukene, da dette kan gi en falskt for høy østradiolverdi.

Utføres

Daglig

Referanseområde

Kvinner (verdier hentet fra pakningsvedlegg):
Follikulær fase: 77 – 921 pmol/L, 10-4 dager før topp punkt midt i syklus.
Midtsykl. Topp: 140 – 2382 pmol/L, midtpunkt dagen da LH er mest forhøyet.
Luteal fase: 77 – 1145 pmol/L, 4-10 dager etter topp punkt.
Klimakteriet: < 103 pmol/L

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):
15 dager – < 1 år: < 92 pmol/L
 1 - < 9 år:  < 37 pmol/L
 9 - < 11 år: < 176 pmol/L
11 - < 12 år: < 345 pmol/L
12 - < 14 år: 39 – 631 pmol/L
14 - < 19 år: < 936 pmol/L

Menn (verdier hentet ifra pakningsvedlegg):
Menn f.o.m. 19 år: 40 – 161 pmol/L

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):
15 dager - < 1 år: < 92 pmol/L
  1 - < 11 år: < 46 pmol/L
11 - < 13 år: < 95 pmol/L
13 - < 15 år: < 102 pmol/L
15 - < 19 år: < 141 pmol/L

Analytisk variasjon(CV)

10 % i nivå 300 pmol/L
5 % i nivå 1400 pmol/L

Svarvurdering

Østradiol-verdiene må sees i sammenheng med samtidig målt s-FSH (eventuelt også s-LH) samt forhold til tidspunkt i menstruasjonssyklus.
Betydelig stigning under svangerskap.

Høye verdier:
Pupertas praecox hos kvinner samt østrogenproduserende svulster. Behandling med gonadotropiner.
Hos menn forekommer høye verdier ved leverskade og ved østrogenproduserende svulster (sjeldne).

NB: Østradiol kan ikke rekvireres ved samtidig Fulvestrant (Faslodex®) behandling. Denne østrogenresptor-antagonisten kan gi falskt for høy østradiolverdi.
NB: Østradiol kan ikke rekvireres dersom Mifepristone (Mifegyne® eller Mifepristone Linepharma®) har blitt inntatt i løpet av de to siste ukene, da dette kan gi en falskt for høy østradiolverdi.

Lave verdier:
Amenoré av hypofysær, hypothalamisk eller ovarial insuffisiens.
Lave, eller ikke målbare verdier, kan sees hos normale kvinner de første dagene i menstruasjonssyklus.

Referanser

Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon fra glassleverandør (Medkjemi)
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Referanseområdet til voksne kvinner og menn er hentet ifra pakningsvedlegget til analysen (fra Architect plattform).
Referanseområdet til barn er hentet fra Caliper, en kanadisk referansedatabase.

Kommentar

Måleområde: 89 – 18 350 pmol/L
Svar utgis uten desimal
NPU kode: 09357
Refusjonstakst: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert