Komplementfunksjon v. 1.5

 

Prøvemateriale

Serum

Serumgel-rør

Analysevolum

0,1 mL

Forsendelse

Prøven må være mottatt på HUS innen 24 timer

Holdbarhet

Oppbevares kjølig

Indikasjon

Utredning av immundefekt. Testen omfatter CH50 (total hemolytisk aktivitet), C1, C2, C4 (klassisk aktivering), komplementfaktor B og D (alternativ aktivering) og mannosebindende lektin.

Kommentar

Utføres ukentlig

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier