Komplementfunksjon

Komplementfunksjon v. 1.4, 01.03.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,1 mL

Forsendelse

Prøven må være mottatt innen 24 timer.

Holdbarhet

Kjølig

Indikasjon

Utredning av immundefekt. Testen omfatter CH50 (total hemolytisk aktivitet), C1, C2, C4 (klassisk aktivering), komplementfaktor B og D (alternativ aktivering) og mannosebindende lektin.

Kommentar

Utføres ukentlig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier