Kromosomanalyse-lymfocytter

Kromosomanalyse-lymfocytter v. 1.4, 23.11.2020

Prøvemateriale

Heparin-fullblod (+ EDTA-blod)*

Heparin-glass (+ EDTA-glass)

Prøven kan tas kapillært og ved åpen venøs prøvetaking

Analysevolum

3 ml heparinblod (kan klare seg med ned til 1 ml ved vanskelig prøvetaking)

Dersom EDTA-blod sendes med er det ønskelig med 3 ml, ved vanskelig prøvetaking kan en som absolutt minimum sende 0,5 ml.

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres! Må ikke fryses. Må sendes frostfritt

Holdbarhet

Holdbar i 1 uke

Kommentar

Se Analyseoversikten

*Ta alltid både heparin og EDTA-blod hvis mulig. Sjekk om fragil x er nevnt under kliniske opplysninger. Da må det alltid tas EDTA-blod som til DNA-analyse.                    

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk genetikk

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon,  eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier