LDL-kolesterol (-74) v. 1.9

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 5 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Direkte måling av LDL. Enzymatisk metode.

Indikasjon

Risikovurdering for aterosklerotisk hjerte-karsykdom.

Utredning av hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

0-<1år                  0,34-4,48 mmol/L

1-<10år, jenter      1,2-3,32 mmol/L

1-<10år, gutter      1,22-3,14 mmol/L

10-<19år               1,18-3,40 mmol/L

18-<30år               1,2-4,3 mmol/L

30-<49år               1,4-4,7 mmol/L

>49år                    2,0-5,3 mmol/L         

 

Analytisk variasjon (CV)

< 3%

Biologisk variasjon

8,3%

Svarvurdering

Ved samtidig høy Triglyserid(>14,6 mmol/L) vil LDL-svaret være usikkert.

Ved vurdering av risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom, må det tas hensyn til andre risikofaktorer som røyking, hypertensjon, inaktivitet, kosthold, overvekt, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus.

Høye verdier:

Ses ved to primære hyperlipoproteinemier: familiær hyperkolesterolemi og familiær kombinert hyperkolesterolemi.

Hyperlipidemi kan også oppstå sekundært til diabetes, hypotyreose, nefrotisk syndrom, galleveissykdommer, kostvaner, fedme samt visse legemidler.

Lave verdier:

Alvorlig leverskade. Hypertyreose. Fall i s-LDL-kolesterol ved inflammasjoner.

Akutt sykdom gir lavere verdi. Det tar 3 uker før pasient er tilbake i stabilt nivå etter lettere sykdom og 3 måneder etter alvorlig sykdom.

Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense.

Risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom øker ved LDL-kolesterol over 3,5 mmol/L

Fra Norsk Elektronisk legehåndbok:

Behandlingsmål for å unngå utvikling eller progresjon av aterosklerotisk hjertesykdom.

-Friske voksne: Under 3,5 mmol/L

-Pasienter med kjent aterosklerotisk sykdom: under 1,8 mmol/L

-Pasienter med diabetes:

- Uten kjent hjerte- og karsykdom og uten statiner: 3,5 mmol/L

- Uten hjerte-/karsykdom med statinbehandling: 2,5 mmol/L

- Med kjent hjerte-/karsykdom og statinbehandling: 1,8 mmol/L

-Etter gjennomgått hjerteinfarkt eller andre former for aterosklerotisk sykdom anbefales et LDL-kolesterolnivå <1,7-2,5 mmol/L

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Analysekode: NPU 01568

Refusjonstakst: MB 3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert