v. 1.6 Insulin C-peptid

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Serum avpipetteres raskt etter sentrifugering(innen 1 time etter prøvetaking) og sendes. Må ankomme mottaker innen 24 timer etter prøvetaking.

Dersom der også er bestilt insulin som må sendes frosset, kan insulin-C-peptid  sendes frosset i samme glass.

Kommentar

Viktig å informere om prøven er tatt fastende, ved glukose- eller glukagonbelastning. Utføres daglig.

Ved diabetes årskontroller hos barn vil det  noen ganger bli bestilt insulin-C-peptid til OUS i tillegg. Da det sendes til OUS fordi prøvesvaret skal inn i diabetes-registeret. Sentrifuger glasset, avpipetter og sett i kjøleskapet til det sendes.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon