Insulin C-peptid

Insulin C-peptid v. 1.7, 20.04.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvebehandling

Gelrør/avpipettert serum er holdbar 24 timer i romtemperatur, 4 dager i kjøleskap og 1 uke frosset. Oppbevar gelglasset i kjøleskap i påvente av sending. Skriv på rekvisisjon når glasset settes inn i kjøleskap og tas ut av kjøleskap.

Dersom der også er bestilt insulin som må sendes frosset, kan insulin-C-peptid  sendes frosset i samme glass.

Sending

Dersom prøven står i kjøleskap fram til den sendes, kan den sendes på vanlig måte. Dersom dette ikke er mulig, må prøven sendes kald på is eller eventuelt sendes frosset.

Kommentar

Viktig å informere om prøven er tatt fastende, ved glukose- eller glukagonbelastning. Utføres daglig.

Ved diabetes årskontroller hos barn vil det  noen ganger bli bestilt insulin-C-peptid til OUS i tillegg. Da det sendes til OUS fordi prøvesvaret skal inn i diabetes-registeret. Sentrifuger glasset, avpipetter og sett i kjøleskapet til det sendes.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon