Allergenspesifikt Immunglobulin E (Spesifikk IgE) v. 1.9, 27.10.2020

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

Avhenger av hvor mange allergenspesifikke antistoffer som er rekvirert.
40μl serum pr. analyse + 150μl dødvolum pr. glass.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
Forsendelse ved romtemperatur.

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 10 dager for evt. etterbestilling.

Metode

Fluoroenzym-immunoassay

Indikasjon

Mistanke om allergi (sensibilisering) mot spesifikke allergener.

En bør unngå å rekvirere spesifikk IgE mot flere/mange allergener når det foreligger diffus mistanke om allergi og ingen konkrete allergener mistenkes.

Panelene (Phadiatop for inhalasjon, fx5E for de mest vanlige matvarene) kan da heller benyttes. Kryss også av for allergener som ønskes utført ved positiv Phadiatop/fx5

Utføres

2 – 3 ganger pr. uke

Referanseområde

< 0,35 kU/L

Øvre referanseintervall ligger lavere enn 0,35 kU/L. Denne grense er satt siden lavere verdier sjelden har klinisk betyding. Laboratoriet kan kontaktes ved behov for verdier under rapporteringsgrensen.

Analytisk variasjon (CV)

<10 %

Svarvurdering

Positivt svar tyder på sensibilisering, men ikke nødvendigvis klinisk allergi. Resultatene må vurderes i forhold til eventuelle kliniske reaksjoner. Generelt vil sannsynligheten for klinisk allergi øke med økende verdi av spesifikk IgE, men hvilket nivå av spesifikk IgE som «utløser» kliniske symptomer vil variere betydelig mellom allergenene og pasientens alder.

Det er spesielt viktig at lave eller moderate nivåer av spesifikk IgE-antistoffer mot matvarer ikke fører til eliminasjon uten en klinisk diagnose.

Negativ test utelukker ikke IgE-mediert allergi, men for de fleste allergener har testen høy negativ prediktiv verdi.

Eventuell etterbestilling kan mottas innen 10 dager etter prøvetaking.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Spesifikke allergener som utføres ved avdeling for med.biokjemi (SUS):

Analysekode i LifeCare - Rekv.kode i DIPS - Analysenavn

Midd:

243 - d1 - Derm.pteronyssinus (husstøvmidd)

Epitel:

244 - e1   - Katt

245 - e3   - Hest

246 - e4   - Ku

247 - e5   - Hund 

264 - e6   - Marsvin

248 - e82 - Kanin

265 - e84 - Hamster

Pollen:

249 - g6  - Timotei

250 - t3   - Bjørk 

251 - w6  - Burot

266 - w7  - Prestekrage

267 - w8  - Løvetann

Muggsopp:

252 - m1  - Penicillium notatum (chrysogenum)

253 - m2  - Cladosporium herbarum

268 - m3  - Aspergillus fumigatus

269 - m6  - Alternaria alternata

Mat:    

254 - f1   - Eggehvite

255 - f2   - Melk

256 - f3   - Fisk (torsk)

257 - f4   - Hvete

258 - f12 - Ert

259 - f13 - Peanøtt

275 - f14 - Soya

260 - f17 - Hasselnøtt

261 - f20 - Mandel

262 - f23 - Krabbe

263 - f24 - Reke

277 - f84 - Kiwi

Legemidler:

270 - c1  - Penicilloyl G  (Benzyl)

271 - c2  - Penicilloyl V  (Phenoxymethyl)

Anbefalt tidspunkt for prøvetaking: fra 2 uker til 6 mnd etter mistenkt reaksjon på medikamentet

Insektgift:

272 - i1  - Biegift

273 - i3  - Vepsegift

Anbefalt tidspunkt for prøvetaking: fra 2 uker til 6 mnd etter mistenkt reaksjon på insektstikk

Diverse:

274 - k82 – Latex

 

NPU-koder: en for hver analyse          Refusjonskategori: IT2 for alle

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe: Allergi

Rekvisisjonsskjema

Allergirekvisisjon