ACE (Angiotensin converting enzym) v. 1.3, 25.02.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling Unngå hemolyse og lipemi

Indikasjon

Utredning ved mistanke om sarkoidose.  Det er usikkert hvorvidt måling av p-ACE er nyttig for monitorering av sykdomsaktivitet.

Kommentar

Se også mer opplysninger i Nasjonal brukerhåndbok, ACE

 

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kirkeveien 166

0450 Oslo         

Rekvisisjon

Rekvisisjoner bestilles på Ullevål Universitetssykehus, se link.