ACE (Angiotensin converting enzym) v. 1.4, 04.03.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Unngå hemolyse og lipemi

Indikasjon

Utredning ved mistanke om sarkoidose.  Det er usikkert hvorvidt måling av p-ACE er nyttig for monitorering av sykdomsaktivitet.

Kommentar

Se også Brukerhåndboken til OUS

og eventuelt Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kirkeveien 166

0450 Oslo         

Rekvisisjon

Rekvisisjon bestilles hos Ullevål Universitetssykehus, eller hentes på Medisinsk biokjemi, SUS