Insulin

Insulin v. 1.5, 03.06.2019

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Fastende

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og avpipetteres raskt, innen 1 time etter prøvetaking. Fryses deretter.

Holdbarhet: 6 timer i kjøleskap, 2 mnd frosset

Sending Sendes frosset på tørris

Kommentar

Blodsukker bør måles samtidig.

Utføres daglig.

 Se også Analyseoversikten

Se også Insulin - antistoffer mot

Feilkilder

Bilirubin og hemolyse kan forstyrre analysen.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon