Mucorales DNA

Mucorales DNA v. 1.1, 08.02.2022

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Mucorales DNA - Rikshospitalet

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Må ta eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum


Lenke: Mucorales DNA - Rikshospitalet

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

For eksterne rekvirenter:
Prøven kan sendes til Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (Stavanger Universitetssykehus), som videresender prøven.

 

For interne rekvirenter:
Leveres til Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (Stavanger Universitetssykehus), som videresender prøven. Prøver må leveres innen kl: 14:00 dersom forsendelse ønskes samme dag.


Postgang: Prøver sendes hverdager (mandag – torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for medisinske soppsykdommer


For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser