Porfyrin i urin

Porfyrin i urin v. 1.3, 10.04.2019

 

Prøvemateriale

Morgenurin

Analysevolum

20 ml

Prøvebehandling

Urinen må lysbeskyttes

Holdbarhet Holdbar i 3 døgn, bør ikke sendes over helg

Forsendelse

(Bruk eget følgeskriv)

Se Analyseoversikten

Se Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Kommentar

Dersom pasienten bruker metenaminhippurat (Hiprex), må denne seponeres minst tre dager før prøvetaking.

Rekvireres og utføres av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger.

Se

Porfyri utredning

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Porfyriseksjonen

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier