Fruktosamin

Fruktosamin v. 1.2, 31.08.2021

Kommentar

Fruktosamin analyseres ikke lenger.

Se i stedet GA, Glykert albumin (046)