v. 1.1 Fruktosamin

Kommentar

Fruktosamin analyseres ikke lenger.

Se i stedet GA, Glykert albumin (046)