Vitamin A (trans-retinol)

Vitamin A (trans-retinol) v. 1.5, 27.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Sentrifugert gelglass

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap, la glasset stå i kjøleskap til sending

Indikasjon

Mistanke om vitamin A-mangel. Utredning av malabsorpsjon.

Utredning av mangeltilstand hos personer med tilstander som fører til malabsorpsjon av fett: 1) eksokrin pankreassvikt, 2) kolestatisk leversykdom, 3) fjerning av tarm, 4) malnutrisjon, anorexia nervosa, alkoholisme.

 

Mistanke om forgifting med vitamin A.

 

Kommentar

.Se eventuelt flere opplysninger i analyseoversikten til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier