Vitamin A (trans-retinol) v. 1.6

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,3 mL 

250µL er nok ved prøvetaking av barn

Prøvebehandling

Sentrifugert gelglass

Pasientforberedelser 

Prøven må tas fastende
Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur.

10 døgn i kjøleskap. Noter på rekvisisjonen dato og klokkeslett prøven tas ut av kjøleskapet.

Bør ikke tas på fredager grunnet kort holdbarhet i romtemperatur.

Indikasjon

Mistanke om vitamin A-mangel.

Utredning av malabsorpsjon. Utredning av mangeltilstand hos personer med tilstander som fører til malabsorbsjon av fett: 1) eksokrin pankreassvikt, 2) kolestatisk leversykdom, 3) fjerning av tarm, 4) malnutrisjon, anorexia nervosa, alkoholisme.

Mistanke om forgiftning med vitamin A.

Kommentar

Se eventuelt flere opplysninger i analyseoversikten til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier