Dimorfe sopper - antistoff v. 1.1

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon


Lenker:
Coccidioides immitis/posadasii - antistoff

            Histoplasma capsulatum - antistoff

            Blastomyces dermatitidis - antistoff

Prøvemateriale

 

Serum uten gel. Eget prøveglass.Se lenker for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


 Lenker:
Coccidioides immitis/posadasii - antistoff

             Histoplasma capsulatum - antistoff

             Blastomyces dermatitidis - antistoff

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for medisinske soppsykdommer


For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser