Perampanel
Perampanel v. 1.2

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Serumrør uten gel

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml når det er bestilt en analyse

 1 ml når det er bestilt flere legemiddelanalyser

 Prøvetaking

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5   halveringstider etter oppstart eller doseringsendring). 

 Prøvebehandling 

 Sentrifuger og avpipetter prøven før sending

 Holdbarhet

 Holdbar i 7 døgn ved avpipettert serum i kjøleskap

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt   område, og ved mistanke om forgiftning.

 Kommentar

 Se Analyseoversikten til Haukeland

 Rekvisisjon 

 Rekvisisjon

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 Sendested

 Haukeland Universitetssjukehus

 Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen