Perampanel

Perampanel v. 1.1, 25.01.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 ml når det er bestilt en analyse, 1 ml når det er bestilt flere legemiddelanalysar.

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseringsendring). 

Prøvebehandling

Sentrifuger og avpipetter prøven før sending. 

Holdbarhet

Holdbar i 7 døgn ved avpipettert serum i kjøleskap

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se Analyseoversikten til Haukeland

Rekvisisjonsskjema 

Se Rekvisisjon

Sendested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen