Allergi - Spesifikk IgE sendeprøver v. 1.5, 22.11.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

50uL per analyse + 150uL dødvolum

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap

Indikasjon

Brukes i utredning av atopisk/allergisk sykdom

Kommentar

Ønskede analyser rekvireres via allergilab ved SUS på rekvisisjon eventuelt i kommentarfelt ved elektronisk bestilling. Videresendes ved behov etter medisinsk faglig vurdering av lege på allergologisk poliklinikk.

Se eventuelt Allergenspesifikt IgE som gjøres på Haukeland Universitetssjukehus

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, 

Medisinsk Biokjemi og Farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen