Allergi - Spesifikk IgE sendeprøver v. 1.4, 20.04.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

50uL per analyse + 150uL dødvolum

Kommentar

Ønskede analyser rekvireres via allergilab ved SUS på rekvisisjon eventuelt i kommentarfelt ved elektronisk bestilling. Videresendes ved behov etter medisinsk faglig vurdering av lege på allergologisk poliklinikk.

Se eventuelt Allergenspesifikt IgE som gjøres på Haukeland Universitetssjukehus

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, LKB

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen