CTX-I (Beinkollagen metabolisme markør) v. 2.0, 11.05.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Prøveforberedelse

Pga døgnvariasjon, bør pasienten alltid ta prøven på samme tidspunkt av døgnet. 

Pasienten må faste i 12 timer og ikke ha brukt alkohol de siste 24 timene

Prøvebehandling

Glasset skal koagulere i 30 min. Prøven sentrifugeres så snart som mulig etter koagulasjon, innen 1 time. Serum fryses og sendes frosset. Hemolyserte prøver kan ikke brukes.

Indikasjon

Compliance, og/eller om det er problemer med absorpsjon fra tarmen under behandling med antiresorptive stoffer (bisfosfonater, SERMs, østrogener, kalsitonin med mer.)

Beinformasjonsmarkøren P1NP (N-terminalt propeptid av prokollagen type 1) blir benytta for å monitorere osteoporosebehandling med antiresorptive medikamenter (blant annet bisfosfonat, østrogen, SERM og RANKL-hemmere) og anabol terapi med PTH analog. I tillegg kan en måle sjukdomsaktivitet hos pasienter med Paget’s sykdom.

Beinresorpsjonsmarkøren CTX-1 (β-isomerisert karboksy-terminalt kryssbundet telopeptid fra type 1 kollagen) blir benytta for å vurdere behandlingsrespons av antiresorptive medikament.

Kommentar

Påviser redusert beinomsetning under behandling med antiresorptive medikamenter.

Se Analyseregisteret på Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier