Magnesium (055)

Magnesium (055) v. 1.4, 08.01.2019

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Oppbevares kjølig.            

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Parenteral ernæring, diaré, binyrebark sykdommer. Tretthet, kramper av uklar årsak.

Utføres

Hele døgnet. 

Referanseområde

0,71 - 0,94 mmol/L

Konsentrasjoner bør sammenholdes med aktuell albuminkonsentrasjon.

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Høye verdier: Den eneste vanlige årsak er nyresvikt. Mindre vanlige årsaker er Addisons sykdom, hypotyreose, litiumbehandling, milk-alkali syndromet og unntaksvis hyperparatyreoidisme.
Lave verdier: Hypomagnesemi forekommer ved alvorlig malnutrisjon, malabsorpsjon, og ved kronisk alkoholisme der både redusert inntak og alkoholbetinget økt utskillelse kan ha betydning. Mulige årsaker til hypomagnesemi pga. økt tap er bruk av diuretika, særlig loop-typen, tubulære nyreskader, hyperaldosteronisme, hypoparatyreoidisme, langvarig diare, langvarig drenasje fra tarmkanal. Ved behandling av diabeteskoma viser s-magnesium samme forløp som s-kalium: Initialt høye verdier som synker når acidosen bedres og cellenes glukoseopptak normaliseres med insulin.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder: Hemolyse, pudder i hansker.

Analysekode NPU 02647

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi