Deksametason v. 1.2

 

Prøvemateriale

Serum

Serumgel-rør

Analysevolum

0,5 ml serum, (250 µL er nok dersom det er barn)

Prøvetaking

Spesielle forhold ved prøvetaking evt henvisning til egne dokumenter som omhandler prøvetaking.

Prøvebehandling 

Sentrifugert serumgel-rør sendes

Holdbarhet

Holdbarhet er 7 døgn i kjøleskap på gelrør

Indikasjon

Deksametason kan rekvireres sammen med kortisol ved deksametason hemmingstest

Svarvurdering

Kort deksametason hemmingstest («1 mg over natt») er en mye brukt screeningtest for hyperkortisolisme (Cushing’s syndrom). Deksametason har varierende biotilgjengelighet og på grunn av dette kan det være ønskelig å måle deksametason-nivået for å unngå falsk positive tester grunnet lav serum-konsentrasjon av deksametason.
 
Studien "Simultaneous assays of cortisol and dexamethasone improved diagnostic accuracy of the dexamethasone suppression test"  (Ueland et al 2017) viste at det å samtidig måle serum deksametason og kortisol, reduserte antall falskt positive tester og dermed øker spesifisiteten. I denne studien fant en at et deksametasonnivå  >3,3 nmol/L er tilstrekkelig.  

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Se også link til ACTH (AdrenoCortikoTroptHormon)

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 Søkeord

Deka deksametason dexametason cushings hyperkortisolisme