Deksametason

Deksametason v. 1.1, 17.02.2021

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum, (250 µL er nok dersom det er barn)

Prøvetaking

Spesielle forhold ved prøvetaking evt henvisning til egne dokumenter som omhandler prøvetaking.

Prøvebehandling

Sentrifugeres og sendes på gelglass

Holdbarhet

Holdbarhet er 7 døgn i kjøleskap på gelglass

Indikasjon

Deksametason kan rekvireres sammen med kortisol ved deksametason hemmingstest.

Svarvurdering

Kort deksametason hemmingstest («1 mg over natt») er ein mye brukt screeningtest for hyperkortisolisme (Cushing’s syndrom). Deksametason har varierende biotilgjengelighet og på grunn av dette kan det være ønskelig å måle deksametason-nivået for å unngå falsk positive tester grunnet  lav serum-konsentrasjon av deksametason.
 
Studien "Simultaneous assays of cortisol and dexamethasone improved diagnostic accuracy of the dexamethasone suppression test"  (Ueland et al 2017) viste at det å samtidig måle serum deksametason og kortisol, reduserte antall falskt positive tester og dermed øker spesifisiteten. I denne studien fant en at et deksametasonnivå  >3,3 nmol/L er tilstrekkelig.  

Kommentar

Se link til deksametason ved Haukeland

Se også link til ACTH (AdrenoCortikoTroptHormon)

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier eller finn link via rekvisisjon

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

 Søkeord

Deka deksametason dexametason cushings hyperkortisolisme