Hud- og slimhinneinfeksjon, viral. PCR-undersøkelse (A) v. 1.4

 

 

Indikasjon

Mistanke om viral infeksjon i hud og slimhinner forårsaket av herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus eller enterovirus, som herpesvirus infeksjon, vannkopper, herpes zoster (helvetesild), hånd- fot- og munn-syke

Prøvemateriale

Sår/vesikkelinnhold

Transportmedium/prøvebeholder

 

Virustransportmedium til sår, vesikler og lignende

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=118674&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel eller sår tas med pensel som følger virustransportmediet

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

2-5 ganger per uke, mandag til fredag

Svartid

1-4 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Ved behov for diagnostisk avklaring av herpes simplex-virus-, varicella-zoster-virus- eller enterovirusinfeksjon i hud eller slimhinner, er prøve til PCR-undersøkelse fra sår eller vesikkel førstevalg

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus og enterovirus i sårprøver, spinalvæsker og fostervann*

*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.