v. 1.1 Hud- og slimhinneinfeksjon, viral. PCR-undersøkelse (A)

 

 

Indikasjon

Mistanke om viral infeksjon i hud og slimhinner forårsaket av herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus eller enterovirus, f.eks. herpesinfeksjon, vannkopper, herpes zoster (helvetesild), hånd- fot- og munn-syke.

Prøvemateriale

Sår/vesikkelinnhold

Transportmedium/prøvebeholder

 

-UTM (virustransportmedium) til sår, vesikler og lignende

Se: Bestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel eller sår tas med pensel som følger UTM-mediet.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet.

Merking av prøve

Strekkode som samsvarer med strekkode på rekvisisjon, eller fullt navn og fødselsnummer.

Laboratoriet ønsker primært at det brukes merking med strekkodelapp.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

1-2 ganger per uke

Svartid

1-6 døgn

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Inkonklusiv

Kommentar

Prøve til PCR-undersøkelse fra sår eller vesikkel er førstevalg ved prøvetaking til undersøkelse av herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus eller enterovirus.

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virusdiagnostikk/ Seksjon for molekylær mikrobiologi

Felt: Molekylærbiologiske undersøkelser (PCR): Herpes simplex-virus/ varicella-zoster-virus/ enterovirus

Varicella-zoster-virus og enterovirus må rekvireres på åpen linje, hvis indisert.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylær mikrobiologi

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert for Herpes simplex-virus, Varicella-zoster-virus og Enterovirus i spinalvæsker, sårprøver og fostervann