Kobolt

Kobolt v. 1.0, 26.06.2020

 

Prøvemateriale

Serum

 

Spesialglass med mørkblå kork med rød stripe på etiketten

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Grunnstoff-analyser gjøres kun etter avtale. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon, på telefon 72829100.

Prøvetaking

Stor kontamineringsfare, se under kommentar.

Prøvebehandling

Avpipetteres og serum sendes. Husk helt rent utstyr

Kommentar

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Se eventuelt link http://www.farmakologiportalen.no/content/1976/Kobolt-Co-i-serum

og https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Se rekvisisjon https://stolav.no/Laboratoriemedisin/Rekvisisjoner/Rekvisisjon%20AKF.pdf

Avdeling

St.Olav hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim