Kobolt

Kobolt v. 1.1, 16.09.2021

 

Prøvemateriale

Fullblod

Glass til spormetaller, mørk blå kork med lilla stripe på etiketten

Analysevolum

Fylles helt opp til angitt volum på glasset

Prøvetaking

Vær obs på kontamineringsfare

Prøvebehandling

Sendes uåpnet. Holdbart i 14 dager

Kommentar

Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Se analyseoversikten til Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Kobolt føres på under "Andre analyser"

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen