Mirtazapin (Remeron)

Mirtazapin (Remeron) v. 1.5, 11.04.2022

 Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

 Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser

 Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning

 Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring)

 Prøvebehandling

Sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

Utføres 3 ganger per uke.

Se også Analyseoversikten til HUS

 Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon 

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier