Mirtazapin (Remeron)

Mirtazapin (Remeron) v. 1.4, 15.03.2019

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

 Prøvebehandling

 Sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Utføres 3 ganger per uke.

 Se også Analyseoversikten på Haukeland sine sider

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier