Pregabalin (Lyrica)

Pregabalin (Lyrica) v. 1.5, 27.04.2022

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det bestilles en analyse; 1 ml når det bestilles flere analyser.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område,

 og ved mistanke om forgiftning.

 Prøvebehandling

 Sentrifuger og avpipetter glasset før sending

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider   etter oppstart eller doseendring).

 Kommentar

 Se også Analyseoversikten på Haukeland

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus,

 Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon

 eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier