Kadmium

Kadmium v. 1.4, 29.11.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Spesialrør med mørkeblå kork, tilsatt EDTA. Glasset har lys lilla strek langs venstre side av etiketten

Prøvetaking

EDTA-rør til spormetall tas først dersom flere prøver skal tas. Fyll røret til angitt volum, og bland grundig (vend 10 ganger), straks etter prøvetaking.

Merk glasset på en slik måte at den lys lilla stripen viser.

Analysevolum

6,0 ml

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres

Forsendelse

Send hele glasset uåpnet.

Indikasjon

Mistanke om kadmiumforgifting. Utredning av tubulær proteinuri dersom mistanke om kadmiumeksponering.

Kommentar

Utføres ukentlig.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier